Kom werk vir Lewensverryking!

Wil jy graag ‘n verskil maak in mense se lewens? Is dit jou passie om vir God te werk?

Doen dan aansoek vir hierdie pos by LewensverrykingDie pos moet onmiddelik gevul word.

ADMINISTRATIEWE BEAMPTE

AANSOEKERSPROFIEL:

Lewensverryking Seminare is opsoek na ‘n jong en dinamiese persoon wat verkieslik in die ouderdomsgroep van 25 tot 45 jaar is.  Die persoon sal die leiding en verantwoordelikheid neem ten opsigte van alle Administratiewe aangeleenthede om sodoende die administratiewe take in die kantoor en by seminare, en die kontak met groepleiers  van Lewensverryking te hanteer.

Jy is moontlik ‘n geskikte kandidaat as jy jouself in die volgende profielbeskrywing herken:

 • Die eerste kontakpersoon met die publiek, hantering van navrae.
 • Byhou en opdatering van die databasisse.
 • Hantering van Inskrywings en ander korrespondensie met  alle seminaargangers.
 • Administratiewe reëlings in verband met seminare.
 • Hantering van kleinkas en ander finansiële sake rakende seminare.
 • Spanlede administrasie en skakeling.
 • Aankope.
 • Kontak met intersessors.
 • Algemene kantoor administrasie en kantoorvergadering.

VEREISTES:

 • Tussen die ouderdom van 25 – 45 jr
 • Baie lief vir die Here en Geesvervuld.
 • Skrifgetrou en met ‘n lewe wat getuig van die vrees van die Here en getrouheid aan Sy woord.
 • Teologiese opleiding en/of relevante kwalifikasies kan tot voordeel wees.
 • Goeie leierskapsvaardighede.
 • Sterk administratiewe vaardighede.
 • Sterk kreatiewe  en grafiese vaardighede.
 • Bestuurservaring en vorige ondervinding in relevante vakgebied is noodsaaklik.
 • Uitstaande kommunikasievaardighede (verbaal en skriftelik).
 • Menseverhoudings wat gefokus is op spanwerk en sterk werksverhoudinge.
 • Beplannings-, organisasie- en koördineringsvaardighede.
 • Kreatiewe denke en werkswyse.
 • Vermoë om mense vriendelik en professioneel te hanteer.
 • Vermoë om ’n wye spektrum van mense te kan hanteer en mee saam te werk.
 • Energiek en vol selfvertroue.
 • ‘n Positiewe gesindheid.
 • Aanpasbaar en moet leiding kan neem indien omstandighede verander.
 • Moet die inisiatief kan neem in alle omstandighede.
 • Moet goed onderlê wees in die MS-office produkte soos Word, Powerpoint en Excel.
 • Moet tweetalig wees.
 • Beskikbaar wees om seminare by te woon, soos versoek.

AANSOEKE:

SLUITINGSDATUM:  23 April 2018
LET WEL:  Pos moet onmiddelik gevul word.

Volg ons gerus