Vrouwees…

As iemand die woord “vrouwees” noem dan dink ek dadelik aan Spreuke 31. ‘n Formidabele vrou word beskryf vanaf vers 10 tot vers 31. Ek kan nie anders as om te reflekteer oor watse vrou ek is, of graag wil wees nie. Daar kom soveel goeie voorbeelde in my gedagtes op