June 7, 2016

#Tiener kampe

Ons besef nie hoeveel seer, gebrokenheid en druk daar werklik onder ons tieners is nie. Hulle stoei elke dag en leef partymaal net van dag-tot-dag terwyl ouers en onderwysers dink hulle is “okay”, en dan soms lei dit tot depressie en selfs selfmoord gedagtes. Hulle is op ‘n stadium waar hulle hulself probeer vind en dis waarom ons deur die Lewensverryking Tienerkampe hul identiteit in Christus help bepaal.

Lewensverryking tienerkampe is inter-kerklik, met ander woorde, dis nie verbind aan ‘n sekere kerk nie, daarom praat ons nie oor kerklike leerstellings nie. Ons bly by die kern van die evangelie.

Onderwerpe wat ons by die kampe bespreek handel onder andere oor geloofsekerheid – is ek regtig God se kind, ‘n pad met God, hoe kies ek my vriende, seksualiteit, selfbeeld, vergifnis, gemoedsgenesing, ens. Ons het uiters bekwame en opgeleide sprekers en spanleiers wat elke kind se hart in hul hande dra. Hulle maak nuwe vriende en buiten die fantastiese lesings wat aangebied word, is daar vele pret aktiwiteite waaraan hulle kan deelneem.

Uit die getuienisse wat ons gekry het in die verlede, besef ons werklik wat die Here deur Sy Gees met die kinders doen en hoe Hy hulle regtig aanraak en genees. Die tienerkamp is werklikwaar ‘n moet vir ELKE tiener!

Temas wat bespreek word is die volgende:

  • Die storie van my lewe
  • Geloofsekerheid
  • Seks & seksualiteit
  • Vergifnis
  • Geestelike groei & die Heilige Gees
  • Selfbeeld & Identiteit
  • Vriende & Vyande
  • Dissipelskap
  • Die pad vorentoe

Datum van Tienerkamp:
26-29 September 2019: Tienerkamp (kliek hier om te bespreek) – R1050 per tiener

Dit sluit verblyf & etes in, sowel as busvervoer vanaf Pretoria.