Depressie

Sielkundige depressie word veroorsaak deur 4 denkpatrone, nl. selfbeskuldiging, self-bejammering, ander bejammering en irrasionele reaksie op verliese.

depressie

Só sê die Here:
• Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe (Spr. 4:23).
• Mag wat ek sê en dink tog vir U aanneemlik wees, Here my Rots en my Verlosser (Ps. 19:15).
• Wat by die mond uitkom, kom uit die hart uit, en dít is die dinge wat mens onrein maak (Mat. 15:18).
• Laat God julle verander deur julle denke te vernuwe (Rom12:2b).

Hier is die 4 denkpatrone.

Selfbeskuldiging (“selfblame”):

 1. Niemand anders maak jou sielkundig depressief nie. Jy doen dit self deur die dinge wat jy aan jouself sê.
 2. Verwerping deur belangrike persone in jou lewe maak jou nie waardeloos nie.
 3. Dat jy slegte dinge doen, maak nie van jou ‘n slegte mens nie, net ‘n onvol-maakte een. Elkeen het die reg om foute te maak.
 4. Skuldgevoelens ontstaan in twee fases
  • Jy het ‘n fout gemaak / ‘n slegte ding gedoen.
  • Nou sê jy vir jouself dat jy sleg is. Dis nie waar nie, dis ‘n irrasionele gedagte. Verwerp die leuen.
 5. Moenie jouself ooit oor iets blameer nie. Instede daarvan: neem verantwoor-delikheid vir die verkeerde daad. Erken die fout, bely dit en vra om vergifnis. Vergewe jouself en gooi wat jy gedoen het in die diepte van die see.
 6. Jy kan jouself altyd vergewe op grond van (i.) onkunde (jy’t nie geweet dis verkeerd nie), (ii) gebrek, (iii.) versteuring (ontsteltenis – jy was nie jouself nie).
 7. Selfbeskuldigers is trots en veroordeel uit onbewuste hoogmoed hulself baie krasser as wat hul ander beoordeel wat dieselfde fout begaan.
 8. Onderskei die negatiewe beoordeling (“rating”) van jou gedrag van die beoor-deling van jouself as persoon.

Selfbejammering (self pity)

 1. Jy het nie nodig om alles te kry wat jy begeer nie. Die wêreld is nie net vir jou gemaak nie.
 2. Dis jammer of teleurstellend om nie jou sin te kry nie.
 3. Jy het jou hele lewe lank teleurstellings hanteer. Jy kan hierdie een ook verdra.
 4. Dis nie die einde van die wêreld nie. Tel jou seëninge.

Ander-bejammering (other pity)

 1. Dis volwasse om vir ander menseom te gee. Oor-besorgdheid is neuroties.
 2. As jy nie jou hart breek oor ander se nood nie, sal nie aan uitbranding lei nie.
 3. Jou vreeslike pyn oor ander se lyding bring nie vir hulle die geringste verligting nie. Dis sieklike ander-bejammering. Laat die pyn jou liewer aanspoor tot voorbidding vir die persoon in nood.
 4. Jou gesonde objektiwiteit sal ander help om hul self-vernietigende gedrag die hoof te bied.

Irrasionele reaksie op verliese

 1. ‘n Verlies as sulks maak jou nie depressief nie. Wat jou siek maak is jou irrasionele denke oor die verlies.
 2. Die lewe is nie regverdig nie. God belowe nêrens in sy woord dat sy kinders geen verliese sal ly nie. Moenie “waarom” vra nie. Vra eerder “Hoe kan hierdie gebeure my laat groei?”
 3. Kyk objektief na jou verlies. Is dit werklik verskriklik, ‘n ramp of katastrofies? Kon dit dalk erger gewees het?
 4. Wat jy vir jouself sê oor die verlies is uiters belangrik. As jou selfspraak irrasioneel is, praat jy jouself verder in depressie in.
 5. Om op jou verlies te broei of te fokus, vererger net jou belewing daarvan.
 6. Jy kan jouself uit ‘n depressie “praat” deur jou verlies aan God oor te gee.