Die wyse waarop ek na myself kyk, bepaal my optrede

Die belangrikste vraag wat bepaal hoe ek elke dag optree is: Hoe kyk ek na/beskou ek myself?

sienmyself

Wanneer ek myself beskou beteken dit dat ek noukeurig na myself kyk en myself beoordeel. As ‘n kind van die Here is my antwoord nie net belangrik vir my optrede nie, maar dit openbaar ook baie oor my verhouding met Hom.

Wanneer ek in die oggend in die spieël kyk en myself beskou, noukeurig na myself kyk en beoordeel, moet ek dieper kyk as net my vel. Natuurlik sien ek die rolletjie hier en daar wat ek dalk nie van hou nie, die spiere wat ek meer gedefinieer wil hê, of die merke wat ek wens nie daar was nie. Ek moet egter ook kyk na my geaardheid, my optrede en my hart. Ek moet besluit met watse houding ek na myself kyk: negatief, neutraal, of positief.

Wanneer ek na myself kyk met ‘n negatiewe houding gaan ek net dit sien waarvan ek nie hou nie. Daardie rolletjie wat net te groot is, die mislukking wat ek al beleef het, die negatiewe en lelike goed wat mense van my sê, gaan voorop in my gedagtes wees. Met sulke gedagtes wat in my kop rondmaal, gaan ek nie kan fokus op die Here se teenwoordigheid in my lewe nie. Ek gaan ongelukkig wees en my optrede teenoor ander mense gaan nie opbouend of inspirerend wees nie; dit kan selfs afbrekend en ontmoedigend wees.

Indien ek ‘n neutrale houding het wanneer ek myself beoordeel, gaan dit ‘n neutrale optrede in my daaglikse lewe tot gevolg hê. Ek gaan nie besonders sleg of besonders goed voel oor my voorkoms en geaardheid nie. Ek gaan in my geestelike lewe ook nie koud of warm wees nie, maar ek gaan lou wees in my verhouding met God. Op dieselfde wyse gaan my optrede ook nie goed of sleg wees nie. My lou optrede gaan geen invloed op my omgewing en die mense in my lewe hê nie en ek gaan soos ‘n spook deur elke dag sweef.

Met ‘n positiewe houding en instelling gaan ek die vermoë hê om in myself te glo en ek gaan glo dat God my geskape het op ‘n wonderbaarlike wyse. Met hierdie positiwiteit is ek gretig om die goeie werke te doen wat God vir my voorberei het. Met ‘n geloof in my eie waarde en in God se teenwoordigheid in my lewe kan ek nie anders as om ‘n lig in hierdie wêreld te wees nie en om met ‘n glimlag mense te inspireer deur hoe ek optree en hulle hanteer.

Die belangrikste ding wat ek moet onthou wanneer ek myself beskou en beoordeel is dat ek deur die Here geskape is en Hy kyk na my met unieke oë. Hy kyk nie na die uiterlike nie, maar Hy kyk na my Hart. As Sy skepsel en Sy kind, is ek ‘n wonderlike wese en ek hoef nie negatief of neutraal te wees nie. Ek kan altyd positief wees en in my daaglikse optrede moet ek hoe die Here my sien, uitleef.

Geskryf deur Monja Basson

Tags: