’n Nuwe huwelik met my kinders en jou kinders

Ongeveer 83% van huwelike in Suid-Afrika eindig in die skeihof. Die meeste geskeides trou weer.

gesin

Ongeveer 83% van huwelike in Suid-Afrika eindig in die skeihof. Die meeste geskeides trou weer. Dit het natuurlik tot gevolg dat daar ’n groot hoeveelheid hersaamgestelde gesinne is en dat dit aan die toeneem is. Dit is nie meer ’n vreemde verskynsel om my kinders, jou kinders en ons kinders in ’n huwelik te hê nie. Dit bring noodwendig uitdagings mee.

So, hoe maak jy?
Natuurlik is een van die moeilikste uitdagings om van twee aparte gesinne wat noodwendig met hul eie seer en teleurstellings sit, een nuwe gelukkige gesin te vorm. Dit gebeur nie oornag nie en is ’n voortdurende groeiproses. Nie net moet die paartjie aanpas by ’n nuwe huwelik nie, maar die kinders moet ook aanpas by ’n nuwe ouer en sy of haar kinders. Almal moet hul voete en plek in die hiërargie van die nuwe gesin vind en dit veroorsaak dikwels spanning. Soms moet die invloed of impak van jou maat se vorige huweliksmaat ook hanteer word en moet die uitgangspunt wees dat jy jou maat se eks altyd sal respekteer as die ma of pa van sy of haar kinders.

Voor ’n mens jou enigsins begewe in ’n volgende huwelik, is dit van kardinale belang dat ’n mens sal seker maak dat jy self emosioneel gesond is. Dat jy die spoke van die verlede begrawe het en dat jy vrede gemaak het en jou seer en verlies verwerk het. Dan, en net dan, kan ’n mens met oorgawe liefde gee en ontvang en jouself toelaat om weerloos te wees.

Ouers wat hertrou, was dikwels vir ’n tyd lank ’n enkelouer. As jy ’n enkelouer is, sal jy weet dit beteken dat jou kinders jou alfa en jou omega word. Jy leef, eet en werk net vir hulle – dus is jou kinders jou nommer een in die lewe. Nou raak jy lief vir ’n nuwe lewensmaat en ’n aantal nuwe uitdagings ontstaan!

Jy moet jou kinders met hom deel en nie meer net met hul biologiese ouer nie. Eweneens moet die kinders jou ook nou deel met jou nuwe lewensmaat – en kinders deel van nature baie moeilik! Jou nuwe lewensmaat en kinders vaar in presies dieselfde bootjie van die deel-dilemma.

Hoe nou gemaak?
Kinders se mees basiese behoefte, naas fisiese versorging, is om emosioneel veilig te voel. Emosionele veiligheid word bewerkstellig deur ouers wat konsekwent teenoor kinders optree. Ja, jy en jou maat gaan verseker oor situasies rakende die kinders verskil, daarom is kommunikasie baie belangrik.

Twee emosioneel gesonde mense binne die huwelik kan dus makliker die uitdagings hanteer. Vanuit die staanspoor moet dit duidelik gemaak word dat hierdie ’n nuwe gesinseenheid is. Die nuwe ouer vervang nie die kinders se biologiese ouer nie, maar speel ook ’n belangrike rol in die kind se ontwikkeling (let op ons praat nie van stiefouer nie, maar van ander ouer). Daar word dus nie onderskeid getref tussen my kinders en jou kinders nie, dit is ONS kinders.

Indien dit nie die geval is nie, kan ouers maklik voel hulle moet hul kinders beskerm teen die nuwe huweliksmaat of dat daar kant gekies word.

Dit is dikwels moeilik omdat veral die vrou dalk ’n hele ruk lank ’n enkelouer was en ’n bepaalde rol ingeneem het wat nou noodwendig verander. Dit is soms moeilik vir kinders om dit te verstaan. Gesinsvergaderings waar uitdagings en ook goeie dinge bespreek word is ’n sinvolle manier om dit te hanteer.

As jy en jou maat daadwerklik ’n poging aanwend om mekaar se behoeftes rakende elkeen se kinders te probeer verstaan, sal julle en die kinders suksesvol kan aanpas.

Dis belangrik om realistiese verwagtings te stel en geduld aan die dag te lê. Anders as in ’n kerngesin, waar die ma en pa trou en dan kinders kry, kom die kinders as ’n pakket saam met die nuwe lewensmaats. Hierdie kitsgesin is vir niemand maklik nie en daarom is dit belangrik om vanuit die staanspoor realistiese verwagtings te skep.

Ouers moet verstaan dat die kinders dikwels nie dieselfde soort opgewondenheid ervaar oor die nuwe gesin nie – inteendeel, hulle beleef hulself dikwels as verskeurd. Kinders is die mees lojale wesens wat bestaan. Jy kan jou eks nie meer verdra nie of jy het nog rou wonde van verwerping, maar die kind deel beslis nie in dieselfde soort pyn nie. Vir die kind bly sy ma en pa awesome en is hulle sy grootse heroes.

Met die vorming van nuwe gesinsverhoudings ervaar kinders dus ’n groot dilemma van lojaliteitskonflik: “Hoe moet ek van die tannie hou as ek eintlik my ma vir altyd lief sal hê?” of “Wat gaan my pa sê as ek van die oom begin hou?” Hoe nou gemaak?

Artikel geskryf deur SUZETTE EBERSOHN EN ELMARI MULDER-CRAIG vir INTIEM Tydskrif
Oorspronklike artikel by www.intiem.co.za 

Tags: