Die noodsaaklikheid van vergifnis ná ’n egskeiding

Vergifnis na ‘n egskeiding is ter wille van jou verhouding met jouself, jou houding teenoor ander en jou toekomstige verhouding/huwelik.

vergifnis-egskeiding

Hoekom is vergifnis ná ’n egskeiding so nodig?

Want dit is deel van elke geskeide persoon se genesingsproses. Dis noodsaaklik om te verhoed dat jou verlede jou toekoms word! Navorsing toon dat ekse wat vergewe, minder woede, bitterheid, depressie en angs ervaar en groter spirituele gesondheid en langtermyn fisieke gesondheid beleef as ander (Rye, Heim, Olszewski & Traina, 2004).

Gevoelens soos woede en spyt neem tyd om te genees en vergifnis is deel van die genesingsproses. Jy hoef hom/haar nie te vertel dat jy vergewe het nie. Om aan te kondig dat jy jou eks vergewe het as hy/sy nie vir jou vergifnis gevra het nie, kan ’n vorm van manipulasie wees om hom/haar te laat skuldig voel. Onthou ook dat dit nie ’n liefdesdaad is teenoor die persoon wat jou seergemaak het nie, maar eerder iets wat tot jou eie voordeel strek. Jy doen dit ter wille van jou verhouding met jouself, jou houding teenoor ander en jou toekomstige verhouding/huwelik.

Hoekom is dit so moeilik om ’n eks te vergewe?

Want geskeide pare is dikwels bang dat vergifnis sal beteken om te moet teruggaan na die verhouding soos dit was. Dit is egter belangrik om beheer te neem en te besef dat al vergewe jy, jy nie ’n slagoffer is nie en nie hoef toe te laat dat iemand jou weer/steeds mishandel of seermaak nie. As jy vergewe, beteken dit ook nie dat jy oortredings in die verlede ontken of ignoreer nie. Sommige mense is gemeen en onbetroubaar – dit gaan nooit verander nie, maar dit is nodig vir jou om die manier waarop jy teenoor só iemand optree, te verander.

Vergifnis is ook moeilik omdat dit jou magtig laat voel as jy vergifnis weerhou van iemand wat dit vra. Vergifnis gaan egter oor vrede. En soms is dit moeilik, want dit voel “onregverdig”. Dit voel onregverdig dat die persoon wat jou seergemaak het, ongestraf bly. Maar as jy vergewe, beteken dit nié dat jy dink jou eks hoef nie verantwoordelikheid te neem vir sy/haar dade nie. Deur te vergewe, draai jy na God om geregtigheid te laat geskied. Deur nie vas te hou aan wrokgevoelens nie, sê jy vir God dat jy Hom vertrou om die saak te ondersoek.

Hoe doen jy die vergifnis-ding?

Slegs deur realisties te kyk na die persoon wat jy wil vergewe en deur die hoop te laat vaar dat jy hom/haar kan verander. As jy dít besef, verander die manier waarop jy teenoor hom/haar optree of reageer. Jou verwagtinge van die persoon verander en skielik raak vergifnis makliker. Onthou egter dat vergewe nie dieselfde is as vergeet nie.

Natuurlik is vergifnis nie ’n eenmalige gebeurtenis nie. Dit is ’n dinamiese proses wat met tyd gebeur en jou toelaat om jou gevoelens in perspektief te plaas. Natuurlik gaan jy herinneringe hê van wat gebeur het en hierdie herinneringe gaan jou diep raak. Sien hierdie herinneringe as ’n manier om te onthou hoekom jy in die eerste plek moes vergewe.

En besef dat jy hom/haar nie net vergewe vir die feit dat julle nou geskei is nie, maar vir alles wat gelei het tot die egskeiding. Wees versigtig om té gou te vergewe. Soms is vergifnis soos ’n strooihalm wat jy aangryp om pyn te vermy of die situasie te manipuleer. Doen dit wanneer die tyd reg is.

Onthou om jouself ook te vergewe

Jy het foute gemaak en dalk ’n aandeel gehad in die egskeiding. Jy voel skuldig daaroor. Jy het geskei en nou kry jou kinders in die proses seer. Jy voel skuldig daaroor. Jou ouers is teleurgesteld en jy voel jy het God teleurgestel. Jy voel skuldig daaroor. Skuldgevoelens is goed, want dit skep empatie met ander en dit bevorder self-verbetering, maar dit kan ook jou kans op geluk saboteer.

Dit is belangrik om ook sag met jouself te werk. Laat jouself toe om lesse te leer uit dit wat verkeerd gegaan het, maar fokus op die goeie wat daaruit gekom het en alles wat jy uit die huwelik geleer het. Besef dat jy jouself kan vergewe, al glo jy dit was jou skuld. En sien jou nuwe begin as ’n seëning, nie as ’n fout nie.

Artikel deur Annelize Steyn
(Volledige artikel is beskikbaar op www.intiem.co.za)

Indien jy voel jy benodig hulp met die vergifnis-proses, woon een van ons Enkelverryking naweke by.
KLIEK HIER vir meer inligting.