Wat is Vertroue?

Vertroue is iets wat mens voel. Emosies wat met vertroue geassosieer word, sluit in kameraadskap, vriend-skap, liefde, akkoord, ontspanning en gemak.

vertroue

Vertroue is beide ʼn emosionele en ʼn logiese handeling. Emosioneel is dit waar jy jou kwesbaarhede aan ander mense blootstel terwyl jy glo dat hulle nie misbruik sal maak van jou openhartigheid nie. Logies is dit waar jy die moontlikhede van wins en verlies opgeweeg het, die verwagte nut daarvan bereken het gebaseer op data wat jy verkry het uit die persoon se optrede, en die afleiding daaruit gemaak het dat die betrokke persoon op ʼn voorspelbare manier sal reageer. In die praktyk is vertroue iets van beide. Ek vertrou jou omdat ek jou betroubaarheid beleef het, en omdat ek vertroue het in die menslike natuur.

Daar is ʼn paar verskillende maniere waarop ons vertroue kan definieer. Hier is die dimensies van vertroue en daaruit voortvloeiende definisies.

Voorspelbaarheid
ʼn Normale deel van menswees is dat jy gedurig besig is om te voorspel. In ons denke bou ons modelle van die wêreld gebaseer op ons ervaring en op wat ander ons vertel, en gebruik dit dan om te raai wat volgende gaan gebeur. Dit stel ons in staat om bedreiginge raak te sien, om daarvoor voor te berei en ook om planne te maak om ons langtermyn doelwitte te behaal.

Die hoogste vlak van onvoorspelbaarheid is 50%; ʼn betroubare vyand is verkiesliker as ʼn onbetroubare vriend. Ek weet minstens waar ek met hom staan.

Definisie 1
Vertroue beteken om te kan voorspel wat ander mense gaan doen en watter situasies waar-skynlik gaan ontstaan. As ons onsself kan omring met mense wat ons vertrou, kan ons vir onsself ʼn veilige oomblik nou en ʼn selfs beter toekoms beding.

Waarde uitruiling
Die grootste deel van ons betrokkenheid by ander mense is gebaseer op gee en neem, wat die basis is vir alle besigheids- sowel as vir eenvoudige verhoudings. Op sy eenvoudigste is hierdie gee en neem die uitruil van goedere. Ek gee jou twee skape vir een koei. Dis maklik om waarde in sulke materiële onderhandelinge te bepaal. Dinge raak meer kompleks wanneer minder konkrete kragte betrokke raak. ʼn Ouer gee aandag in ruil vir liefde. ʼn Maatskappy gee nie alleen betaling nie, maar goeie werksomstandighede in ruil vir die intellektuele en fisiese inspanning van sy personeel.

Waarde uitruiling werk omdat ons dinge verskillend evalueer. As ek ʼn hele trop skape het, maar geen melk nie, kan ek besigheid doen met iemand wat ʼn hele trop beeste het, maar nie klere nie. Dis hierdie beginsel van wederkerigheid wat gemeenskappe saambind.

In waarde uitruiling is vertroue ter sake wanneer ons nie ten volle seker is of dit wat ons ontvang, dit is wat ons verwag nie. Wanneer ons ʼn kar koop, wil ons nie ʼn voertuig koop waarvan die verkoper weet dat daar probleme is nie. Wanneer mens advies kry in besigheid, wil jy hê dat dit op feite gebaseer sal wees en nie op wilde opinies nie.

Definisie 2
Vertroue beteken dat ek ʼn waarde uitruiling met iemand anders doen ten spyte daarvan dat ek nie volledige kennis van die persoon, sy bedoelings en die dinge wat hy my aanbied, het nie.

Vertraagde wisselwerking
Uitruiling gaan nie slegs oor die onmiddellike uitruil van koeie, skape, drukkies of soene nie. Wat maatskap-pye en gemeenskappe regtig laat werk, is dat iets nou gegee word terwyl die terugbetaling eers êrens in die toekoms geskied. Die voordeel hiervan is dat mens ʼn meer soepel omgewing kan skep, waar jy dit wat jy nou nodig het, kan kry sonder dat jy alreeds daarvoor gespaar het.

Vertroue word nou spesifiek belangrik omdat mens nie andersins iets gee vir niks nie. Die uitstel, wat hier deel is van die wederkerige reëling, voeg ʼn hoë vlak van onsekerheid toe wat deur vertroue beperk moet word.

Wat mens dikwels die “goue reël” noem, is eintlik ʼn eenvoudige formule om vertroue te skep. “Doen aan ander soos jy aan jouself gedoen wil hê.” Dit skep die dinamiek daarvoor dat ek nou vir jou iets gee met die verwagting dat ek êrens in die toekoms iets terug sal ontvang.

Definisie 3
Vertroue beteken dat ek nou iets gee met die verwagting dat dit terugbetaal sal word, moontlik op ʼn ongespesifiseerde manier op ʼn ongespesifiseerde tyd in die toekoms.

Kwesbaarhede blootgestel
Wanneer ons ander mense vertrou, gaan dit nie net oor die uitruiling van objekte nie. Dit kan ook wees dat ek myself moet blootstel op ʼn manier waar die ander party voordeel kan trek uit my kwesbaarheid. As ek ʼn kar by jou wil koop, maar ek weet nie wat is ʼn goeie prys vir die kar nie, kan jy vir my lieg om sodoende ʼn beter prys te kry. As ek in vertroue vir jou van my probleme by die werk vertel, kan jy dit teen my gebruik om jou eie loopbaan te bevorder.

Alhoewel die gevaar van vergelding of skuldgevoelens jou kan keer om my blootgestelde kwesbaarhede te misbruik, kan ek steeds seerkry en aan die korste end trek as jy daaraan sou toegee. Vir ons transaksie om suksesvol afgehandel te word, moet ek kan vertrou dat sulke probleme nie sal ontstaan nie.

Definisie 4
Vertroue beteken dat ek ander mense die vermoë gee om my kwesbaarhede uit te buit, maar tog te verwag dat hulle dit nie sal doen nie.

So, wat nou?
Leer van vertroue, hoe dit werk en hoe om dit te bou. As jy dit goed doen, sal ander mense altyd vir jou daar wees.

Gekry in Psychology Today. Outeur onbekend

Tags: