Wat lê regtig agter Jaloesie?

Praktiese wenke oor hoe om met jou maat se jaloesie, of jou eie, te handel.

jaloesie

Dis ʼn algemene wanopvatting dat jaloesie ʼn teken van liefde is.

Ek het onlangs die volgende aanhaling op Twitter gesien, van ʼn bron wie se username geïmpliseer het dat die skrywer by sielkunde betrokke is: “People who are really in love, get jealous over stupid things.” Ek was verstom om te sien hierdie wanopvatting lê so diep dat selfs ʼn skynbare sielkundige mense voorsê om dit te glo.

Jaloesie kan ʼn groot verhoudingsprobleem wees. ʼn Opname van huweliksterapeute het bevind dat romantiese jaloesie ʼn ernstige probleem is by ʼn derde van hul kliënte.

Ek hoop dat ek die wanopvatting dat jaloesie ʼn teken van liefde is, kan weerlê. Maar as dit nie dít is nie, wat is dit dan wat jaloerse reaksies motiveer.

Navorsing het ʼn verskeidenheid eienskappe aan jaloesie gekoppel, nl.

 1. Lae selfbeeld
 2. Neurotiese gedrag – ʼn algemene geneigdheid om buierig, angstig en emosioneel onstabiel te wees.
 3. Gevoelens van besitlikheid en ‘n gebrek aan sekuriteit
 4. Afhanklikheid van jou maat
 5. Selfs om mense te vra om hul te verbeel dat hullle nie goeie alternatiewe maats het nie, lei tot meer negatiewe reaksies wat weer tot hipoteties jaloesiewekkende scenarios lei.
 6. Gevoelens van ontoerrreikendheid in jou verhoudings: die gevoel dat jy nie goed genoeg vir jou maat is nie.
 7. ʼn Angstige betrokke raak- styl: ʼn kroniese oriëntering ten opsigte van romantiese verhoudings met die vrees dat jou maat jou gaan verlaat of jou nie lief genoeg sal hê nie.
 8. Navorsing het bevind dat wanneer jy mense laat beleef dat hul verhouding veilig is deurdat jy hulle vra om hulself voor te stel dat ʼn geliefde hulle ondersteun, hulle minder erg reageer op ‘n hipotetiese jaloesiewekkende situasie.
 9. Al hierdie faktore wat verband hou met jaloesie, gaan oor die onsekerhede van die jaloerse persoon, nie oor die liefde wat hulle vir hul maat het nie.

As jou maat dus ongegronde jaloesie openbaar, wat moet jy doen?

Jy moet besef dat jou maat se jaloesie nie oor jou gaan nie, dis die maat self wat ʼn probleem het. Reageer op uitdrukkings van jaloesie deur jou maat van jou liefde, belangstelling en aangetrokkenheid te verseker. Navorsing het bewys dat diegene wat só op jaloesie reageer, gewoonlik meer stabiele verhoudings het.

Wat moet jy doen as jý die jaloerse een is wat jou maat se e-pos en sms’e skelm lees? Daar is ʼn verkeidenheid maniere waarop jy kan optree om dit te hanteer.

 1. Vermy situasies wat valse suspisies kan laat kop uitsteek. In een navorsingsprojek het die navorsers gevind dat diegene wat jaloers was, hul maats se Facebook aktiwiteite gemonitor het. Hoe meer hulle rondgesnuffel het, hoe meer het hulle “bewyse” gevind waaroor hulle hulle kon kwel, wat weer tot ʼn verdere rondsnuffel gelei het, wat uiteindelik ʼn bose kringloop geword het.
 2. Werk aan jouself. Bou aan jou selfvertroue en aan jou verhouding.
 3. Kommunikeer met jou maat. As jy jaloesie belewe, bespreek die saak waaroor jy jaloers is, met jou maat, maar die manier waarop jy praat is die sleutel: as jy kwaad of sarkasties is, of beskuldigings uitspreek, gaan dit nie help nie. Wees direk, maar nie vyandig nie. Bespreek jou gevoelens kalm en besluit hoe julle die saak sal oplos.
 4. Jy sal dan ‘ʼn groter mate van vrede en rustigheid belewe wat sal voorkom dat jou maat verwar word deur jou jaloerse optrede. Hierdie kommunikasiestrategieë sal dan positiewe reaksie van jou maat ontlok.
 5. Soms is jaloesie geregverdig. As jou maat byvoorbeeld ʼn affair gehad het en jou vertroue verraai het, is dit ʼn ernstige saak. As jy jaloers is omdat jy by iemand betrokke is wat nie monogamie soek nie, terwyl dit vir jou belangrik is, mag dit ʼn goeie teken wees dat jy jouself uit die verhouding moet onttrek en iemand soek wie se doelwitte t.o.v. verhoudings meer aanpas by joune. Maar as jy jaloers raak oor onsinnighede, wys jy nie liefde nie, jy openbaar net jou eie onsekerhede.

Francois Duc de La Rouchefaucauld het gesê: “There is more selflove than love in jealousy”.

Geskryf deur Gwendolyn Seidman