Wie aanbid jy regtig?

Jesus sê vir ons in Matteus 6:21 “Waar jou skat is, sal jou hart wees.” Waar is jou skat?

aanbid

In ons dag en tyd kry huwelike en verhoudings baie swaar as gevolg van seksuele losbandigheid, ’n affair, alkohol, pornografie, beheer en kontrole, Facebook, haat en bitterheid en dies meer.  Dinge soos hierdie veroorsaak groot probleme in baie huwelike. Kan ons dus sê dat dinge soos dié die probleem is in baie huwelike of is dit maar net simptome van ’n veel groter probleem. Jesus sê vir ons in Matteus 6:21 “Waar jou skat is, sal jou hart wees.”

“Wat het dit nou met die huwelik te doen?”, wil jy graag weet. Kyk mooi wat ek gaan sê want jy gaan dit dalk vir die eerste keer hoor en dit gaan jou ’n rukkie vat om dit te aanvaar.

Huweliksprobleme is heel eerste ’n aanbiddings probleem voordat dit ’n romantiese of liefdes probleem is.

Dit is iets wat ek by ’n wyse man met die naam Paul Tripp geleer het.

Romanse is die resultaat van ’n goeie huwelik, nie die rede vir ’n goeie huwelik nie. Pyn, seer en probleme in die huwelike, is heel eerste die resultaat van ’n aanbiddingsprobleem by een of albei persone in die huwelik.

Kom ek verduidelik dit so. Toe ek en Corlie die dag getroud is, was daar hoegenaamd enige konnotasie in my gedagtes tussen aanbidding en die huwelik. Aanbidding was vir my iets wat in die erediens gebeur het en in my stiltetyd. Die huwelik weer, was die band wat daar was tussen my en Corlie. Vir my was dit twee afsonderlike goed. Aanbidding en huwelik het vir my en Corlie afsonderlik gefunksioneer. Maar eintlik is dit nie so nie.

Ek moes agterkom dat ons lewe nie verdeel word in kategorieë van wat geestelik en wat fisies is nie. Dit het verander toe ek die volgende beeld oor die lewe gekry het. As daar mense by jou kom kuier en jy bied vir hulle tee of koffie aan om te drink, bedien jy hulle elkeen met ’n skinkbord. Op die skinkbord staan die koppies en pierings, die melkbekertjie, die suikerpot en die teepot.

In hierdie beeld stel die skinkbord die Persoon of persoon voor wat jy aanbid. Bo-op die skinkbord pas al die ander aspekte van jou lewe in soos jou huwelik, jou kinders, ouers en skoonouers, ander familie, vriende, jou sport, jou werk en sommer goed soos jou politiek ook. Alles word gedra en bepaal deur die skinkbord. Elke liewe verhouding in jou lewe word gedra deur jou skinkbord van aanbidding.

Jou aanbidding is alles bepalend in jou lewe. Of ’n mens dit raaksien in jou lewe of nie, jy aanbid jou pad deur elke dag van die lewe. Of ’n mens dit nou raaksien of nie, jy aanbid jou pad deur elke verhouding waarin jy staan, veral jou huweliksverhouding. Die vraag is natuurlik: “Wat of wie is dit wat jy aanbid?” Wat of wie is die skinkbord, die fondasie, van jou lewe? Paulus sê in Rom.1:25 dat dit die skepsel (jyself, jou ouers, jou huweliksmaat, jou plesier, jou werk, jou materiële goed) kan wees of dit kan die Skepper wees.  Dit kan nie al twee wees nie. Jesus sê jy sal altyd vir die een meer tyd en aandag gee as vir die ander. So, wees baie eerlik met jouself. Wie is jou skinkbord? Wie of wat aanbid jy?

Kom ek vertel jou hoe ek geleef het. Selfs al was ek ’n predikant, moet ek erken dat die skinkbord my eie selfsug was. Bo-op die eie-ek skinkbord was daar ’n lekker groot teepot wat die Here voorgestel het. Ja, die Here was ’n baie groot op my skinkbord. Eerlik! Hy was nie die skinkbord nie. Sjoe, die hele gemeente het gedink God is die skinkbord in my lewe. Hy was nie! Ek het gemaak asof God die skinkbord van my lewe is. Dan was daar natuurlik nog ’n belangrike koppie op my eie-ek skinkbord: Corlie! Daar was ook ’n koppie vir die gemeente, twee koppies vir Cornelia en Magdel, ons dogters. Al die ander goed was bo-op my eie-ek skinkbord gepak. Ek was baas. Ek was die kern van aanbidding. Die gevolg is dat almal dan by jou moet inval. Jy dien selfs die Here soos jy Hom wil dien en nie soos Hy gedien wil word nie. Ek is met jou baie eerlik. Dit was so gewees.

Hoekom is ek eerlik hieroor? Jy sien, eers as jy eerlik is oor wie jy regtig aanbid, kan jy dit deur die genade van God regstel as jy besef jy aanbid die skepsel en nie die Skepper nie.

Wie sê jy is jou skinkbord, jou eerste liefde, die passie in jou lewe, die fokus van jou aanbidding? Is dit God en God alleen of is dit nog jyself? Wees gerus baie eerlik met jouself.  ’n Baie maklike manier om te bepaal wie die skinkbord is, is om net te gaan kyk na konflik in jul verhouding. Konflik is eintlik niks anders as twee koninkryke van ek-wil wat heeltyd met mekaar bots. Wie is regtig jou skinkbord? Is dit nog jy self of is dit Koning Jesus?

Ek wil nog ’n beeld gebruik om hierdie gedagte te verhelder en in die geval wil ek gebruik maak van ’n grafiese voorstelling van ’n huisie met ’n troon waarop die koning van die huis sit.

’n Mens se lewe kan op een van die volgende drie maniere voorgestel word:

  • Skets 1: Jy sit op die troon van jou lewe. Jy slaan die kitaar van jou lewe. Jy is in beheer. Jy is baas. Almal moet maak soos jy sê en by jou nikke en grille inval. En wat van Jesus? Hy staan buite. Jy het die houding van Jesus moenie nader kom nie. Die gevolg is dat jy dink jy is in beheer maar eintlik val jou huisie en lewe uitmekaar.
  • Skets 2: Daar was ’n dag in jou lewe wat jy Jesus as Verlosser aangeneem het toe jy die deur van jou hart oopgemaak het en Hom ingenooi het. Maar jy is steeds op die troon. Jy is steeds die koning wat die kitaar slaan en al wat jy eintlik van Jesus verwag, is om by die troon waarop jy sit, te kniel. Hy is net jou Verlosser wat jou sonde wegneem maar nie die Here wat volle beheer het van jou lewe nie. Ek dink jy sien wat fout is. Jy sit nog steeds op die troon en Jesus kniel by jou voete. Die ergste is dat jy nie bekommerd is nie, want jy het ‘n Verlosser! Jesus is in jou lewe.
  • Skets 3: Jesus sit op die troon. Hy is Koning en Hy het die volle beheer van jou lewe. En jy vra Hom die hele tyd hoe Hy wil hê dat jy moet leef. Konstant vra jy: “Here, hoe wil U hê moet ek U dien en hoe wil U hê moet ek teenoor my huweliksmaat en almal om my optree?”

huisie-sketse

Hoe lyk jou lewe? Staan Jesus buite jou lewe of het jy Hom al ingenooi maar Hy moet voor jou kniel? Of kan jy bely dat Jesus op die troon van jou lewe sit en dat Hy die volle beheer van jou lewe oorgeneem het?

Voel jy dat jy vandag jou verhouding met God moet regstel? Besef jy dat jy skinkborde moet ruil; dat jy Jesus as Here in jou lewe moet nooi en dat jy van die troon moet afklim en Hom die volle beheer van jou lewe moet gee?

Wat verhinder jou om dit vandag te doen?
Wil jy nie sommer nou, net daar waar jy sit besluit om in ’n dinamiese liefdesverhouding met God te kom staan deur Hom te vra om jou Verlosser te word en die Here van jou lewe; Hom te vra om as Here op jou troon te kom sit en jou lewe en verhoudinge te beheer.

Oorgawe gebed:
Dankie, Here Jesus, dat U ook vir my lief het. Ek het U nodig. Ek erken dat ek ‘n sondaar is wat myself nie kan red nie. Jesus, ek neem U nou as my VERLOSSER aan. Ek bring nou my sondeskuld na U toe.

Vergewe my asseblief van al my sondes. Jesus, word die HERE van my lewe. Regeer in my hart van vandag af. Kom neem die volle beheer van my lewe oor. Vul my met die Heilige Gees wat my sal help om U gehoorsaam te wees. Gees van God, help my om volgens U wil te leef. Amen.

Gaan deel nou hierdie gedeelte met jou verloofde, jou huweliksmaat, familie en vriende.

Geskryf deur Ds. Deon van der Berg

Tags: