Hoe om te bid as jy nie weet wat om te bid nie

Wat keer jou om gereeld met God te praat?

Om gemaklik te wees met gebed verg oefening. En tog – as ons wil groei in ons geloof, is dit belangrik dat ons eerlike gesprekke met ons God kan voer.

Dus, as jy nie seker is waaroor om te bid nie …

Hier is 5 voorbeelde van daaglikse gebede:

 1. Bid dat God geken sal word
  “Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen.”
  EFESIËRS 3:20-21

  Voorbeeld:
  Vader, ons weet dat U verhewe is bo alle dinge en dat U alle dinge bymekaar hou. Wees vandag verheerlik in ons wêreld. Dat mense wat U nog nooit ontmoet het nie U vind. Amen.

 2. Bid vir die wêreld
  “Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges.”
  EFESIËRS 6:18

  Voorbeeld:
  God, stel die wêreld asseblief reg. Doen wat die beste vir u koninkryk is, en vul u mense met genade, krag en helder idees, sodat ons geestelik kan bydra tot ons wêreld. Amen.

 3. Bid vir wat jy nodig het
  “Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.”
  FILIPPENSE 4: 6

  Voorbeeld:
  Vader, U weet wat ek nodig het voordat ek self weet. Voorsien asseblief wat ek nodig het vandag, sodat ek op U kan fokus en nie op my probleme nie. En, as dit kom by die behoeftes van môre, vertrou ek dat U sal voorsien. Amen.

 4. Bid vir Vergifnis
  “En wanneer julle staan om te bid, en julle het iets teen iemand, vergewe hom; dan sal julle Vader wat in die hemel is, julle ook julle oortredings vergewe.”
  MARKUS 11:25

  Voorbeeld:
  Vader, U alleen ken ons voornemens. Vergewe die mense wat my tenagekom het omdat ek hulle vergewe het. En Here, vergewe my, want ek het ook aangejaag. Moet asseblief nie ons foute teen ons hou nie. Amen.

 5. Bid vir genesing en beskerming
  “As daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom, en hulle moet vir hom bid en hom met olie salf onder aanroeping van die Naam van die Here.”
  JAKOBUS 5:14

  Voorbeeld:
  Vader, daar is soveel lyding in ons wêreld. Genees asseblief die siekes en herstel die vrede en die lewe aan ons vermoeide siele. Beskerm ons liggame en ons gedagtes, en gee aan ons U krag om versoekings en beproewinge te verduur. Amen.

Hierdie idees is nie nuut nie – Jesus het dit 2000 jaar gelede gebruik om sy dissipels te leer bid:

“Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word;
laat u koninkryk kom;
laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.
Gee ons vandag ons daaglikse brood;
en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree;
en laat ons nie in versoeking kom nie maar verlos ons van die Bose.”

MATTEUS 6: 9-13

Stel vir jou ‘n gebedslys op om jou te help om ‘n gereelde gebedsritme te skep. Kies elke dag ‘n paar dinge vanaf die lys om op te fokus.

Soos die tyd verloop, sal jy na die lys kan terugkyk en reflekteer oor wat God gedurende daardie tyd in jou lewe gedoen het.