Sameswering vs Waarheid

– Gideon Strauss

Kyk, hierdie afgelope grendeltyd (lockdown) het darem nou ons datapakette van alle kante af geroer! En ek wonder nogal watter deel daarvan afgestaan is aan boodskappe en video’s wat gehandel het oor allerlei samesweringsteorië (conspiracy theories). Daar was ernstig bespiegel oor die ware oorsprong van Covid-19, wie almal agter dit sit, hoe daar gekonkel word, hoe tegnologie deel van die probleem is, waar dit inpas in die eindgebeure en hope meer. Nou ja, sekeres was sommer op die oog af nonsens, ander het ‘n week of drie later onwaar geblyk te wees, maar ‘n goeie klompie is bietjie moeilik om maar net met ‘n handgebaar af te maak.

Dit was in daardie tyd dat ek so half hard-op gevra het: “Here, nou hoe moet ons dan weet wat is waarheid en wat nie?!” En sonder dat ek werklik ‘n antwoord verwag het, kom dit duidelik in my gees op: “Ek is die weg, die waarheid en die lewe…!” En sonder om enige klarigheid oor die sameswerings te gee, bring Hy daarmee groot vrede in my gemoed.

In ‘n tyd waarin ons onseker is oor wat is waarheid en wat nie, kom herinner die Here ons dat Hyself die waarheid is. Dink net, toe Pilatus vir Hom vra: “Wat is waarheid?”, staan die Een wat waarheid is in werklikheid reg voor hom. Daar is geen skadu’s, skemerings, vaaghede of verandering in ons God se wese nie (Jak 1:17). Hy is deur-en-deur suiwer! Daar is geen bybedoelings by Hom nie. Hy hoef ook nie Sy ware bedoelings te verdoesel nie. Selfs Sy geheimenisse word reeds eeue vooruit in die Woord met ons gedeel – ons verstaan dit net eers nadat Sy Gees dit vir ons oopmaak. (1Kor 2)

Daarteenoor is die duiwel die vader van die leuen (Joh 8:44). Selfs al sou hy die waarheid praat, kan jy hom nie vertrou nie, want sy ware bedoeling is om te roof, vernietig en moor (Joh 10:10a). Reeds van daardie eerste gesprek met die mens, was die bose se ware bedoeling agter sy rug versteek. Sou ons dus kon wonder of daar van sameswerings sprake kan wees? Beslis is daar! Daar was dan reg van die begin af (Gen 3:1 – Die slang was listiger…), en hy sal nie ‘n taktiek wat werk prysgee nie.

Ek twyfel dus nie aan die realiteit van sameswerings nie. Dink maar net verhale soos die van Absalom, Daniël, Ester, asook die sameswering deur die Joodse leiers met Jesus se lydingstyd. Boonop herinner die Bybel ons in Openbaring aan die duiwel se voortdurende verleiding van die nasies. En alhoewel dit waarde mag hê om daarvan kennis te neem, kan sameswerings nie ons fokus wees nie. Die wêreld het ‘n dringende behoefte aan waarheid, selfs al volg hulle die leuen. (Rom 1:25).

As volgelinge van die Here word ons dus opgeroep om ons visie hoër te lig. Ons weet dat ons nie na hierdie wêreld moet kyk met die verwagting op ‘n oop en eerlike agenda nie. Te midde van al die vraagtekens – wat waarskynlik nog meer gaan word – kom ons stel dan ons kompas in op die enigste Een wat waaragtig waarheid is! Hierdie Waarheid is ‘n Iemand, en ons kan Hom van harte leer ken deur Sy Woord (wat die waarheid is). So kan ons ‘n verskil maak wat ewige waarde het, en nie net saam wonder en verwyt nie. (sien Joh 17:16-20)

Jesus het vir hom gesê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie. As julle My ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle Hom en sien julle Hom.” (Joh 14:6)