Wat Kies Jy?

Daniel 3:11-14, 16-18 – 11 ”…. wie nie buig en die beeld aanbid nie, moet in ’n brandende oond gegooi word. 12 Maar, U Majesteit, nou is daar Jode, Sadrag, Mesag en Abednego…. wat hulle nie steur aan u bevel nie. Hulle dien nie u god nie, hulle aanbid nie die goue beeld wat u laat oprig het nie.” 13 Toe het Nebukadnesar woedend geword en vir Sadrag, Mesag en Abednego laat kom. Dié manne is voor die koning gebring, 14 en Nebukadnesar het vir hulle gesê: “Is dit waar, Sadrag, Mesag en Abednego, dat julle my god nie dien nie, die goue beeld wat ek laat oprig het, nie aanbid nie?…. 16 Sadrag, Mesag en Abednego het koning Nebukadnesar geantwoord: “Ons hoef u nie hierop te antwoord nie. 17 Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond, en Hy sal ons ook red uit u mag. 18 Selfs as Hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u god nie sal dien nie, die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie.”

Daniel 3:24–25,28 – 24 Toe het koning Nebukadnesar verskrik opgespring en vir sy raadgewers gevra: “Het ons dan nie drie manne vasgebind in die oond gegooi nie?” En hulle sê vir hom: “Dit is so, U Majesteit!” 25 Hy sê toe: “Maar ek sien dan vier manne wat vry en ongedeerd rondbeweeg in die vuur, en die vierde lyk soos ’n hemelwese!” … 28 Toe sê Nebukadnesar: “Aan die God van Sadrag, Mesag en Abednego kom die eer toe, Hy wat sy engel gestuur het en sy dienaars gered het. Hulle het op hulle God vertrou en het die koninklike bevel verontagsaam en hulle was bereid om hulle lewe te verloor eerder as om enige god behalwe húlle God te dien of te aanbid.

Buig jou knie NET voor Jesus en VOLG dan as Sy dissipel in Sy VOETSPORE, soos opgeteken Sy WOORD.

Hebreërs 13:7–9 Loof God deur Jesus Christus 7 Dink aan julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het. Let op hulle lewenswandel
tot die einde toe, en volg die voorbeeld van geloof wat hulle gestel het. 8 Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. 9 Moet julle nie laat meevoer deur allerhande vreemde leringe nie. Die goeie is daarin geleë dat die hart deur genade versterk word….


Die wêreld waarin ons leef het dit baie maklik gemaak om ons knie voor wêreldse aanloklikhede te buig. Dink net aan die sosiale media, rykdom, luukse vakansies, prostitusie, pornografie, verslawing aan drank, dobbel. Alles het aanvaarbaar geword dat, as ek dit sou waag om my daarteen uitspreek, ek die vark in die verhaal word.

Die vraag is: Moet ek dan kies vir ‘n eentonige, verveelde lewe waar niks interessants gebeur nie?

Allermins nie! Al hierdie “aardse” dinge, het ‘n BAIE KORT rak-leeftyd. Niks daarvan waarborg permanente vreugde, blydskap of vrede nie!

Romeine 8:18–19 – 18 Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. 19 Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is.

Wat moet ek dan doen?
Kies om Jesus Christus HERE van jou lewe te maak! Johannes 14:6-7 – 6 Jesus het vir hom gesê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie. 7 As julle My ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle Hom en sien julle Hom.”
Hebreërs 1:1–3 – 1 In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, 2 maar nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur die Seun. God het Hom deur wie Hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. 3 Uit Hom straal die heerlikheid van God en Hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand…

Kom ek help jou met die REGTE keuse:

2 Korintiërs 6:2 2 Hy (God) sê: “Op die regte tyd het Ek jou gebede verhoor, en op die dag van redding het Ek jou gehelp.”

Kyk, nou is dit die regte tyd, nou is dit die dag van redding.

KIES NOU!

Geskryf deur Janus Roux