Enkel Seminaar

Temas wat by ENKEL SEMINAAR bespreek word:

 • My Skepper, my roeping: Elke mens is met ‘n spesifieke doel geskape, en kan gelukkig wees indien hy daarvolgens lewe.
 • Geloofsekerheid: Jy kan seker wees dat jy ‘n kind van God is.
 • Kommunikasie en konflikhantering: Twee van die grootste probleemareas in die lewe vandag, kom onder die vergrootglas.
 • Vergifnis: Kom beleef die vryheid van vergifnis.
 • Man- en vrouwees: Die wese, behoeftes en verskille word bespreek.
 • Selfbeeld: Die wyse waarop ek na myself kyk, bepaal my optrede.
 • Seksualiteit: Seksualiteit in die enkelpersoon se situasie word bekyk.
 • Vriendskap: Ons gesels oor hoe God dit bedoel het.
 • Gemoedsgenesing: ’n Toeligting van en gebed om letsels uit die verlede te genees.
 • ‘n Toekoms met verwagting: Hoe om geestelike te groei op die pad vorentoe.

Temas wat by ENKEL OPVOLG SEMINAAR bespreek word:

 • Breinvoorkeure

 • My tyd met God

 • Vrees & Angs

 • Asprekte van Seën

 • Stres & Uitbranding

 • Vergifnis & Versoening

 • Die Vaderhart van God

 • Kreatiewe Alleenwees

 • Verskille tussen Mans & Vrouens

 • Bybelse Resep vir Vrede & Vreugde

 •  ‘n Lewe in Oorvloed

 

Lewensverryking Seminare se geleentheid vir enkellopers bied ‘n unieke ervaring vir individue van alle ouderdomme. Van die heel jonges, pas uit die skool, tot dié wat omtrent nie meer kan onthou van skool nie. Dit sorg vir lekker variasie ten opsigte van persoonlikhede, lewensbeskouing en smaak.

Die verskillende groepe se lewenservaring verskil natuurlik grootliks, maar daar is gewoonlik genoeg mense om te verseker dat daar êrens ‘n groepie gaan wees by wie jy aanklank vind.

Seminaargangers is dikwels verwonderd om te kom ontdek hoe baie enkellopers daar is, en vind dit baie sinvol om hul ervaring van alleen wees met ander te deel. Dis juis die gedeelde ervaring wat vir baie mense genesing van hulle seer bring, en omdat ons bid dat die genesing deur die Heilige Gees bewerkstellig sal word, is dit blywende genesing. ‘n Interessante uitvloeisel van die saam wees op die seminaar, is dat groepe wat vriende word, die vriendskap in hul tuisomgewing verder vat, en dat dit tot ‘n heerlike saam kuier en doen lei, wat maak dat enkel wees glad nie meer eensaam ‘n probleem is nie.

Die aanbieders van die lesings steun sterk op die werking van die Heilige Gees en die Woord van God.   Dit, saam met praktiese voorbeelde en ruim gebruik van humor en Bybelse beginsels, maak hierdie ‘n uiters geseënde en genotvolle seminaar. Daar is ook geleentheid vir persone wat rêgtig ernstige probleme het, vir persoonlike gesprekke met die groepleiers en aanbieders.

 

22-25 Nov: ENKEL – Pure Joy Guest Lodge – R2965 pp enkelkamer/R2765 pp deelkamer

22-25 Nov: ENKEL Opvolg – Pure Joy Guest Lodge – R2965 pp enkelkamer/R2765 pp deelkamer