Enkel Seminaar

The event is expired

Temas wat bespreek word is die volgende:

  • My Skepper, my roeping: Elke mens is met ‘n spesifieke doel geskape, en kan gelukkig wees indien hy daarvolgens lewe.
  • Geloofsekerheid: Jy kan seker wees dat jy ‘n kind van God is.
  • Kommunikasie en konflikhantering: Twee van die grootste probleemareas in die lewe vandag, kom onder die vergrootglas.
  • Vergifnis: Kom beleef die vryheid van vergifnis.
  • Man- en vrouwees: Die wese, behoeftes en verskille word bespreek.
  • Selfbeeld: Die wyse waarop ek na myself kyk, bepaal my optrede.
  • Seksualiteit: Seksualiteit in die enkelpersoon se situasie word bekyk.
  • Vriendskap: Ons gesels oor hoe God dit bedoel het.
  • Gemoedsgenesing: ’n Toeligting van en gebed om letsels uit die verlede te genees.
  • ‘n Toekoms met verwagting: Hoe om geestelike te groei op die pad vorentoe.
Tags:

Error: Contact form not found.

Event Detail

March 18, 2022 7:00 pm
March 21, 2022 1:00 pm

Organizers

info@lewensverryking.co.za
0832516725