Finansiële bydrae

Die beleid van die Direksie is om seminare so bekostigbaar as moontlik aan te bied. Daarom probeer ons sover as moontlik om deur die seminaarfooi net die direkte koste aan verblyf, te verhaal.

Indien ons alle kostes inreken, subsidieer die bediening elke seminaarganger met ongeveer R4000.00 per persoon. Dit is alleen moontlik omdat gelowiges wat by die seminare was, self lewensverandering en –vernuwing beleef het en die ewigheidswaardes van wat ons doen, beleef het, vir ons bid en ons uit oortuiging finansiëel ondersteun.

Ondersteun die bediening

Een van ons seminaargangers van jare gelede sê graag: “Ek beskou my maandelikse bydrae as ‘n belegging in die ewigheid” en ons weet dat elke sent wat mense bydra, lewens direk raak en/of verander. Juis om hierdie rede is ons die Here innig dankbaar dat Hy dit so beskik het dat ons ‘n Maatskappy sonder winsoogmerk is. Lewensverryking Seminare het ook Artikel 18A status wat beteken dat persone wat finansiële bydrae maak, belastingsertifikate kan ontvang. Kontak gerus finansies@lewensverryking.co.za vir meer inligting.

Skenkings/donasies aan LEWENSVERRYKING word primêr aangewend om:

  • Lewensverryking Seminare te bedryf
  • die seminare bekostigbaar te hou

Skenkings/donasies kan gemaak word deur SnapScan/EFT:

Bankbesonderhede:

Lewensverryking Seminare
Tjek rekening – 060 141 282
ABSA Tak 632005

Ek wil iemand borg

 

Baie dankie dat jy bereid is om iemand te borg vir ‘n seminaar. Daar is regtig ’n groot nood en behoefte aan borge.

Jy kan kies wie jy graag wil borg om ’n seminaar by te woon. Kontak asb. die Lewensverryking kantoor vir meer inligting en kostes van die seminare.

Let asseblief daarop dat ’n bydrae om iemand te borg vir ’n seminaar nie as ’n skenking beskou word nie en dat ’n belastingsertifikaat gevolglik nie daarvoor uitgereik kan word nie.