Gebed Seminaar

Unieke Gratis Gebed Seminaar

Aanbieder: Martiens Swart

Waarom is dit ‘n MOѐT vir jou:

  • Gebed is die Slagaar van ons Verhouding met God
  • Daar is nie ware Geestelike Groei moontlik sonder groei in jou Gebedslewe nie
  • Daar is soveel verwarrende stemme wat opgaan oor Gebed
  • Ons mis net te veel omdat ons nie erns maak met Gebed nie.
  • Hierdie Seminaar kom uit by Belangrike maar Verwaarloosde Aspekte van Gebed

Temas wat behandel word:
1. Die Wesenlike van Gebed
(God se aangesig soek, Nader tot Hom, Gemeenskap met Hom)
2. Sekere Aspekte van Gebed
(Aanbidding,Wag op die Here, Vra en Smeking)
3. Hoe om Stil te word voor God vir verskillende Redes

Datum van die Gebed Seminaar:
24-26 Julie 2020 – Skryf hier in: https://bit.ly/GEBED-JUL2020
In 3 Dele: Elke aand vanaf 20:00 tot 21:00
Seminaar word aanlyn aangebied.
Besonderhede sal per e-pos gestuur word.

Die seminaar is GRATIS, maar jy is welkom om ‘n donasie te maak.
LEWENSVERRYKING, ABSA Rek no 0601 41282
Verwysing vir Donasies: Naam en Van – GEBED