Egpare Seminaar

Die Temas wat bespreek word is as volg:

 • My Skepper, my roeping: Elke mens is met ‘n spesifieke doel geskape, en kan gelukkig wees indien hy daarvolgens lewe
 • Geloofsekerheid: Jy kan seker wees dat jy ‘n kind van God is.
 • Breinvoorkeur profiele: Huweliksmaats kan mekaar ken en verstaan.
 • Kommunikasie en konflikhantering: Twee van die grootste probleemareas in huwelike en die lewe vandag, kom onder die vergrootglas.
 • Vergifnis: Kom beleef die vryheid van vergifnis.
 • Man- en vrouwees: Die wese, behoeftes en verskille word bespreek.
 • Selfbeeld: Die wyse waarop ek na myself kyk, bepaal my optrede.
 • Fisiese Intimiteit: ’n Vars Bybelse perspektief word toegelig.
 • Gemoedsgenesing: ’n Toeligting van en gebed om letsels uit die verlede te genees.
 • ‘n Toekoms met verwagting: Hoe om geestelike te groei op die pad vorentoe.

Temas wat by EGPAAR OPVOLG SEMINAAR bespreek word:

 • Droom (leef met ‘n doel, leef met ‘n plan)
 • 180km per uur vs 5km per uur
 • Vrees en angs
 • Ouerskap
 • Vergifnis
 • Ouer word / fases in die huwelik (seisoene in die huwelik)
 • Stress en uitbranding 1 (hoe werk stress/uitbranding)
 • Stess en uitbranding 2 (oplossing, hoe nou voorentoe)
 • The pineapple story
 • Aspekte van seën
 • Invloedryke huwelik (koninkryks perspektief, praktiese riglyne)
 • 8 vlakke van intimiteit

Die seminaar vir Egpare van Lewensverryking Seminaar vir Egpare is spesiaal ontwerp om elke huwelik net beter te maak. Die doel van die seminaar is om te verseker dat jul huwelik sal groei in liefde, eenheid, begrip en geluk. Die seminaarinhoud is spesifiek daarop gerig om vir elke huwelikspaartjie die regte strategie te gee om ‘n wen-huwelik te bou.

Vir derduisende egpare het hierdie seminaar sedert 1980 ‘n totale ommekeer in hulle huwelik tot gevolg gehad. Egpare wat baie jare gelede die seminaar bygewoon het, getuig vandag nog van die verrykende invloed wat dit op hulself, hul huwelik, gesin en ander verhoudings gehad het.

Hierdie totale ommekeer is dikwels die uitvloeisel van verbeterde kommunikasie en ‘n beter insig in wat dit is wat tot ‘n goeie verhouding lei. Kommunikasie-aspekte wat tot konflik kan lei, word aangespreek; die korrekte wyse om konflik te hanteer word toegelig. Deur effektiewe kommunikasie, aan die hand van gestruktureerde vrae, word die wortel van probleme geïdentifiseer waarmee egpare al baie lank worstel. Verskille tussen man en vrou en die unieke denkvoorkeure, in verhoudings, van individue word behandel.

In die paar dae word egpare op ‘n praktiese manier geleer om ‘n hele klomp remmende faktore te herken, dit te verander en die regte manier van doen aan te leer.

Die feit dat hierdie seminaar langer as ‘n gewone naweek is, maak dit buitengewoon suksesvol. Die aanbieders, hulpaanbieders en bekende sprekers steun sterk op die werking van die Heilige Gees en die Woord van God.

Dit, saam met praktiese voorbeelde en ruim gebruik van humor en Bybelse beginsels, maak hierdie ‘n uiters geseënde en genotvolle seminaar.  Dit is tydens die verloop van hierdie seminare wat Egskeidings op die rotse gedryf word.

Daar is ook geleentheid vir persone wat rêgtig ernstige probleme het, om ‘n persoonlike gesprek met die groepleier of een van die aanbieders  beraders te voer.

Kom beleef self die verryking wat ander al beleef het.

 

26-29 Apr: Egpaar seminaar Pure Joy Guest Lodge, Pretoria – R5500 per paar
14-17 Jun: Egpaar seminaar – Pure Joy Guest Lodge – R5500 per paar
14-17 Jun: Egpaar Opvolg – Pure Joy Guest Lodge – R5500 per paar
21-24 Sept: Egpaar seminaar – Pure Joy Guest Lodge – R5500 per paar