Huweliksvoorbereiding

Temas wat bespreek word is die volgende:

  • Hoe dink ek en my aanstaande?
  • Wat vorm die basis vir ‘n huwelik wat werk?
  • Wat moet jy weet voordat julle trou?
  • Hoe bou ek ‘n affair-bestande huwelik?
  • Hoe hou ons mekaar se liefdestenke vol?
  • Hoor my maat wat ek sê?
  • Hoe spesiaal is ons intimiteit?
  • Hoe bou ons geestelike intimiteit?
  • Wat is ‘n verbondshuwelik?

 

Jou GROOT dag kom nader en jy sien met opwinding in jou hart daarna uit. ‘n Gelukkige huwelik is een van die grootste vreugdes in die lewe. Maar dis nie vanselfsprekend dat jy gelukkig getroud sal wees nie. ‘n Leeftyd van elke dag saam wees, lê voor. In só saam wees moet daar ruimte wees vir verskille in lewensbeskouiing en temperament, verskillende denkrigtings oor finansies en nog vele ander sake. Die ruimte wat julle saam gaan skep, moet veilig wees vir albei partye;  dit moet ruimte laat vir verskille in lewensbeskouing en temperament, verskillende denkrigtings oor finansies en vele ander sake.

Kitsresepte vir huwelike bestaan nie, dit kos toewyding en harde werk. As jy nie weet waarin jy jou begewe nie, kan jy wreed ontnugter word.

Het jy enige idee van die  vooropgestelde persepsies oor die huwelik, waarmee jou geliefde grootgeword het?
Hoe dink hy oor die man en die vrou se rolle in die huis?
Rym dit met jou opvattings?

As dit nie dieselfde is as joune nie, het julle al gepraat oor hoe julle dit gaan hanteer? Hoe het jul ouers konflik hanteer?  Die kans is goed dat jy dit ook só sal doen.

Is daar ruimte tussen sy vriende vir jou, of gaan jy by die huis sit wanneer hy kuier? Voel julle dieselfde oor kinders hê en grootmaak?

Hoe voel hy oor pornografie, kuberseks?

Wees eerlik, bostaande vrae is nie iets waaraan jy nou wil dink nie. Jy wil fantaseer oor hoe jy droommooi in die paadjie afkom terwyl jy ewige liefhê in jou bruidegom se oë lees.

Omvattende voorbereiding vir die saam wees van die getroude lewe is LEWENSNOODSAAKLIK. Om nie die groter prentjie mis te kyk nie, moet julle dalk voordat julle die trou-venue vasmaak, eers plek by ‘n HUWELIKSVOORBEREIDING SEMINAAR bespreek. Die troue is per slot van sake ‘n paar uur, terwyl jul huwelik die res van jul lewens moet duur.

Die aanbieders steun sterk op die Woord van God en die werking van die Heilige Gees in hul aanbieding.  Dit, saam met baie jare huwelikservaring, praktiese voorbeelde en ruim gebruik van humor en Bybelse beginsels, maak hierdie ‘n uiters geseënde en genotvolle seminaar.

Ons bespreek standaard Enkelkamers vir elke persoon wat inskryf vir die Huweliksvoorbereidig Seminaar, kontak gerus die kantoor indien jou behoefte verskil. 

24-26 Mei: Huweliksvoorbereiding – Conclave Country Lodge – R4250 per paar (Beperkte plekke)

23-25 Aug: Huweliksvoorbereiding – Pure Joy Guest Lodge – R5000 per paar

25-27 Okt: Huweliksvoorbereiding – Conclave Country Lodge – R4250 per paar (Beperkte plekke)