June 6, 2016

Meer oor ons

In 1978 het Sors en Lida ‘n seminaar vir egpare bygewoon wat deur ‘n Amerikaner, ene Tim Timmons, aangebied is. Hulle het die seminaar baie geniet en is veral getref deur die rol wat humor in die aanbiedings gespeel het. Sors en Martiens Swart, wat saam met hom in die gemeente was, het toe ‘n soortgelyke naweekseminaar in hul gemeente aangebied. Hierna het sakevriende van Sors by hom aangedring om ‘n seminaar vir sakemanne en hul gades aan te bied.

Sors (toe nog ‘n jong dominee!), het uiteindelik geswig voor die aandrang en het in 1980, saam met Prof. Dion du Plessis van Tukkies se Mediese Fakulteit en ‘n kollega van Springs ‘n 3-dag seminaar vir 16 pare (gemeentelede) aangebied by Old Bushmens Rock Hotel in die Witrivier omgewing.

Die resultaat was sodanig dat die aanvraag vir nog ‘n seminaar sterk was. Sors-hulle het besluit om dit te doen, en die res is geskiedenis.

In die begin het die aanbieders ‘n bietjie gewissel, want nie almal het dieselfde visie as Sors en Lida gehad nie, maar toe dinge regtig begin rigting kry het, was dit Sors, Dion du Plessis en Martiens Swart wat die aanbiedings gedoen het. Janus Roux het as student sy prakties by Sors gedoen, en het só ook betrokke geraak.

Dion was later as Dekaan van die Mediese fakulteit by Tukkies te besig en kon nie meer met die seminare voortgaan nie. Deur die jare het Lewensverryking deeltydse aanbieders gebruik.

Pieter Badenhorst het in Mei 2001 voltyds by Lewensverryking betrokke geraak, en nadat hy in Mei 2008 na Moreletapark NG Kerk toe geskuif het, het Deon van der Berg in Augustus 2008 tot Maart 2018 voltyds by Lewensverryking ingeskakel.

Ons Egpaar-, Enkelloper- en Tienerseminare is vierdagseminare, beginnende die eerste dag die aand om 18:00.  Ons voorbidders begin alreeds voor die seminaar met voorbidding vir elke persoon by die naam.  Ons beleef besondere seën op ons seminare en is oortuig dat hierdie voorbidding die rede daarvoor is.

In die begin was die seminare ‘n onderafdeling van Sors en Lida se bediening as predikantspaar. Dit moes inpas in die gemeente se jaarprogram en gevolglik was daar aanvanklik net twee groot Egpaarseminare per jaar, met tot 85 pare per seminaar! Later het hulle 3 tot 4 Egpaarseminare per jaar aangebied.

Met die jare het die Enkel– en toe die Tienerseminare bygekom, en toe die Huweliksvoorbereiding. Toe Sors-hulle die Lewensverryking seminare voltyds begin aanbied het, is die reeds bestaande seminare meer dikwels aangebied, en nog ander het bygekom. In dié tyd is baie naweekseminare in gemeentes aangebied, tot 12 deur die jaar saam met die gewone langer seminare.

Vandag is Lewensverryking seminare ‘n hoogs professionele produk wat aangebied word in ‘n netjiese hotel, met gesofistikeerde klanktoerusting en ander media. Die lofsang met CD begeleiding is vir menige seminaarganger ‘n ervaring wat hul altyd bybly. Lesings en foto’s is direk na die seminaar op ‘n geheue stokkie beskikbaar, en na die tyd is jy op ‘n databasis wat dit vir Lewensverryking moontlik maak om op ‘n deurlopende basis met jou kontak te hou.

En na al die jare nog, is humor steeds ‘n baie belangrike deel van die aanbieding.