Tags

Wat is Vertroue?

Vertroue is iets wat mens voel. Emosies wat met vertroue geassosieer word, sluit in kameraadskap, vriend-skap, liefde, akkoord, ontspanning en gemak.

Vergifnis

Die meeste van ons was al in die netelige situasie waar jy gekonfronteer is met die onvermoë om iemand wat jou leed aangedoen het, te vergewe.