Tags

Depressie

Sielkundige depressie word veroorsaak deur 4 denkpatrone, nl. selfbeskuldiging, self-bejammering, ander bejammering en irrasionele reaksie op verliese.