Tags

Wat is Vertroue?

Vertroue is iets wat mens voel. Emosies wat met vertroue geassosieer word, sluit in kameraadskap, vriend-skap, liefde, akkoord, ontspanning en gemak.