#Tiener kampe

Temas wat bespreek word is die volgende:

  • Die storie van my lewe
  • Geloofsekerheid
  • Seks & seksualiteit
  • Vergifnis
  • Geestelike groei & die Heilige Gees
  • Selfbeeld & Identiteit
  • Vriende & Vyande
  • Dissipelskap
  • Die pad vorentoe

 

Daar is soveel seer, gebrokenheid en druk wat deur verskeie maniere en kanale, geweldige spanning en emosionele onstabiliteit  by tieners verooraak.  As ouers en onderwysers wil ons graag glo dat die tiener in my huis of klas goed toegerus is vir die wrede wêreld daar buite.  Allermins, want die enigste konstante vir ‘n geruime tyd in hule jonkwees, is verandering.  Hierdie vals aanname lei dikwels tot depressie en selfmoordgedagtes.

Juis op hierdie stadium, wat hul gevorm word vir die lewe as gesonde volwassenes, lewer Lewensverryking Seminare se #Tienerkamp die geleentheid om hul identiteit in Christus te bepaal.

Ons besef nie hoeveel seer, gebrokenheid en druk daar werklik onder ons tieners is nie. Hulle stoei elke dag en leef partymaal net van dag-tot-dag terwyl ouers en onderwysers dink hulle is “okay”, en dan soms lei dit tot depressie en selfs selfmoord gedagtes. Hulle is op ‘n stadium waar hulle hulself probeer vind en dis waarom ons deur die Lewensverryking Tienerkampe hul identiteit in Christus help bepaal.

Lewensverryking tienerkampe is inter-kerklik, met ander woorde, dis nie verbind aan ‘n sekere kerk nie, daarom praat ons nie oor kerklike leerstellings nie. Ons bly by die kern van die evangelie.

Onderwerpe wat ons by die kampe bespreek handel onder andere oor geloofsekerheid – is ek regtig God se kind, ‘n pad met God, hoe kies ek my vriende, seksualiteit, selfbeeld, vergifnis, gemoedsgenesing, ens.

Bekwame en opgeleide sprekers en spanleiers, wat elke kind se hart in hul hande dra, bied die verskillende onderwerpe aan. Die tieners Hulle maak nuwe vriende en buiten die fantastiese lesings wat aangebied word, is daar vele pret aktiwiteite waaraan hulle kan deelneem.

Uit die getuienisse wat ons gekry het in die verlede, besef ons werklik wat die Here deur Sy Gees met die kinders doen en hoe Hy hulle regtig aanraak en genees.

Die #Tienerkamp is werklikwaar ‘n moet vir ELKE tiener!

 

 7-10 Oktober 2022 – https://bit.ly/TIENER-OKT2022

Effata Kampterrein, Modimolle

R 1 400
*Kostes sluit verblyf, etes en seminaarmateriaal in