Van Storm Tot Sin Seminaar

Trauma beinvloed ‘n mens se lewens-oriëntasie. Die coronavirus pandemie en COVID-19 siekte is een van dié traumatiese gebeurtenisse in die geskiedenis van die wêreld soos ons dit geken het.

Te midde van hierdie perfekte storm wat nog lank nie uitgewoed is nie, moet ons nuwe sin en betekenis maak van die chaos rondom en binne-in ons. Elkeen beleef hierdie storm anders.

Hierdie interaktiewe virtuele seminaar het ten doel om jou toe te rus en aan jou storie ‘n individuele stem te gee, terwyl ons gesamentlik as ‘n virtuele gemeenskap die paradigmaskuif wil maak na ‘n nuwe normaal en ‘n nuwe toekomsverwagting mid en post COVID-19.

Die volgende temas word behandel:
Sin van my Lewe
Reaksies en Gevolge
My Storie
My Verhoudings
Die Nuwe Normaal
‘n Toekoms met ‘n Verwagting

Ons nooi jou om iets daarvan te kom beleef op die volgende dae:

11 September 2020 vanaf 19:00 – 21:00
19 September 2020 vanaf 10:00 – 12:00 en 15:00 – 17:00

KOSTES EN INSKRYWING:
Skryf asb. in op die inskrywingsvorm voor 8 September. > https://bit.ly/STORM-TOT-SIN-AUG2020

Kostes beloop R150 p.p totaal vir al 3 sessies

LEWENSVERRYKING, ABSA Rek no 0601 41282
Verwysing vir betaling: Naam en Van – STORM