Visie en Missie

Visie

Lewensverryking seminare se visie is

om lewens te verryk

onder leiding van die Heilige Gees,

deur middel van die Woord van God,

tot die wederkoms van Jesus Christus.

 

Missie

Lewensverryking Seminare wil

onder leiding van die Heilige Gees,

met God se Woord as uitgangspunt en

deur middel van die aanbied van lewensveranderende

seminare, individue, huwelike, gesinne en ander belangegroepe

versterk en verryk tot die eer van God.