Seminaar vir Hersaamgestelde Gesinne

Die Temas wat bespreek word is as volg: 

 • Waar pas die Here in?
 • Bagasie
 • Ouerskap in ‘n hersaamgestelde gesin
 • Kinders in ‘n hersaamgestelde gesin
 • Kom ons gesels
 • Uitgebreide familie
 • Tradisies
 • Vergifnis
 • Finansies
 • Die pad voorentoe
 • Kontrak met mekaar

 

Die hantering van rolle, verwagtinge en die integrasie van stiefouers en stiefkinders is krities in ‘n hersaamgestelde gesin. Dit is belangrik om konflik in ‘n komplekse gesinsomgewing te identifiseer en te bestuur. Die bevordering van gesonde verhoudings tussen stiefouers en stiefkinders is ‘n prioriteit, sowel as die ondersteuning van emosionele welstand binne die gesin. Ons streef daarna om metodes te deel wat samewerking en harmonie in die gesin bevorder. Hierdie seminaar is ontwerp om hersaamgestelde gesinne toe te rus met die nodige vaardighede en begrip om ‘n sterk en gesonde dinamika te ontwikkel.

9-11 Aug: Seminaar vir Hersaamgestelde Gesinne Conclave Country Lodge, Pretoria – R4250 per paar

 

Baie Belangrik:  Ons beveel ten sterkste aan dat julle nadat julle hierdie seminaar bygewoon het, so gou moontlik ook ons Egpaar Seminaar sal bywoon.  Dit sal tot groot hulp wees vir julle.  Lees gerus meer oor dié seminaar op die “Egpare seminaar” bladsy op ons webwerf.