Tieners
Tienerkamp

27-30 Sept: Tienerkamp – Thaba Morula, Brits

27-30 Sept: Tienerkamp OpvolgThaba Morula, Brits

Temas wat bespreek word is die volgende:

 • Geloofsekerheid
 • Vergifnis & seën
 • My identiteit in Christus
 • Selfbeeld
 • Die Vaderhart van God
 • Vriende
 • Wapenrusting van God
 • Kuiertyd by God
 • Geestelik Groei

Temas wat by opvolg kamp bespreek word:

 • Hoe dink my brein?
 • Vergifnis & Geloofsekerheid
 • Gebed en die stem van God
 • Waardes en Disfunksionele verhoudings
 • Ken jou Bybel
 • Vaderhart
 • Deel die Evangelie
 • Verhouding met God
 • Vrug van die Gees

Daar is soveel seer, gebrokenheid en druk wat deur verskeie maniere en kanale, geweldige spanning en emosionele onstabiliteit by tieners verooraak.  As ouers en onderwysers wil ons graag glo dat die tiener in my huis of klas goed toegerus is vir die wrede wêreld daar buite.  Hulle is allermins, want die enigste konstante vir ‘n geruime tyd in hulle jonk lewe, is verandering.

Juis op hierdie stadium, wat hul gevorm word vir die lewe as gesonde volwassenes, lewer Lewensverryking Seminare se Tienerkamp die geleentheid om hulle identiteit in Christus te bepaal.

Ons besef nie altyd hoeveel seer, gebrokenheid en druk daar werklik onder ons tieners is nie. Hulle stoei elke dag en leef partymaal net van dag-tot-dag terwyl ouers en onderwysers dink hulle is “okay”. Soms lei dit tot depressie en selfs selfmoord-gedagtes. Hulle is op ‘n stadium waar hulle hulself probeer vind.

Lewensverryking tienerkampe is inter-kerklik, met ander woorde, dis nie verbind aan ‘n sekere kerk nie, daarom praat ons nie oor kerklike leerstellings nie. Ons bly by die kern van die evangelie.

Onderwerpe wat ons by die kampe bespreek handel onder andere oor geloofsekerheid – is ek regtig God se kind, ‘n pad met God, hoe kies ek my vriende, selfbeeld, vergifnis, gemoedsgenesing, ens.

Bekwame en opgeleide sprekers en groepleiers, wat elke kind se hart in hul hande dra, bied die verskillende onderwerpe aan vir die tieners. Hulle maak nuwe vriende en buiten die fantastiese lesings wat aangebied word is daar vele pret aktiwiteite waaraan hulle kan deelneem wat spesiaal deur ons aktiwiteitspan saamgestel is.

Uit die getuienisse wat ons gekry het in die verlede, besef ons werklik wat die Here deur Sy Gees met die kinders doen en hoe Hy hulle regtig aanraak en genees.

Die Tienerkamp is werklikwaar ‘n moet vir ELKE tiener!